Webbinarie: Mikrofonden

Välkommen till ett webbinarie inom projektet Förenade Inköp, ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas.

Webbinariet är öppet för alla men riktar sig särskilt till dig som driver en lokal kooperativ matbutik eller inköpsförening. Och såklart till dig som funderar på att starta!

Mikrofonden erbjuder garantier och kapitalinvesteringar

Mikrofonden ställer ut garantier till banker, för banklån och kontokrediter, men även för hyresgarantier. I vissa fall även placerar man riskvilligt kapital i kooperativ, föreningar, samfund, stiftelser, utvecklingsgrupper, byalag. Har gjort över 97 sociala investeringar.

Genom att ställa ut garantier avlastar men individers borgensbörda då banken kräver borgen, och där företagsinteckning, värde i fastigheter inte räcker till. Mikrofonden kan ta upp till 80 % av borgensbördan.

Vid detta webinarier kommer även Mikrofonden berätta om bla investerande medlemmar, riskvilligt kapital, sociala investeringar, hur argumentera inför sociala investerare, folkfinansiering och andra sätt att finansiera verksamheter.

:bulb:Presentationen hålls online på Zoom. Installera gärna och testa Zoom – programvaran för onlinemöte i god tid innan mötet.

:file_folder: https://zoom.us/download

Möteslänk