Video: Webbinarie med Mikrofonden


När man söker hjälp med finansieringen från Mikrofonden behöver man inte ta på sig affärsdressen på första mötet. Och, det är ok om det finns frågetecken i likviditetsbudgeten. Till skillnad från vanliga banker har Mikrofonden både tid och vilja att hjälpa nystartare med att hitta rätt finansiering för sin verksamhet.

Dagens samtal med Jan Svensson täckte bland annat in följande:

  • Balansräkningens skönhet
  • Olika vägar att finansiera en förening
  • Folkfinansiering
  • Investerande medlemmar
  • Bootstrapping
  • Social investments
  • Borgensringar
  • Aktieandelar

Och en hel del mer…