Varför Food Shift?!

Presentation på Learning Lab #1

Introduktion till Food Shift. Varför har Food Shift valt att ha livsmedelssystemet som perspektiv på den omställning mänskligheten behöver genomföra?

Kristofer Lund – @kristofer – Initiativtagare Food Shift

http://fmckl.se

Presentation