Vad ska mejeriet heta?

Vi enades om att det är viktigt med information om ”den goda mjölken”

  • det finns flera initiativ på marknaden med lokal och ekologisk mjölk = det finns behov och intresse hos konsumenterna
  • det är viktigt att framhäva identiteten som Järna-mjölken har = Demeter, biodynamisk, kvalitet, kretslopp, kossornas liv och att den syns i hyllan (inte bara en produkt bland alla andra)