Vad pratade vi om på konferensen?


Här är en uppsamling av de samtalsämnen vi berörde på en liten årskonferens för matkooperativ 2020.

Vi avslutade med en sammanfattning. Vad händer nu? Vilka av de trådar som vi nystat i under helgen vill vi jobba vidare med?

Handbok

Vi pratade om att det finns en möjlighet för varje förening att skriva om sig själv och att den texten tillsammans med en markör kommer på kartan över svenska matkooperativ. Dessa beskrivningar kan vi sedan länka till från handboken där vi vill lyfta många exempel!

Texten om varje förening finns här i forumet. Följ denna länk och lokalisera din förening. Redigera inlägget genom att klicka på den lilla pennan under inlägget.

En länk till handboken - work in progress - skulle vi skicka, här är den:

Ni kan inte redigera direkt i texterna men om ni är inloggade i Notion så går det bra att lämna kommentarer.

Sammanfattning och Ekonomiska modeller. Här minns jag inte vad vi sa. Var det något som vi skulle addera till handbok?

Branschorganisation

Vi skulle vilja skapa en branschorganisation som kan:

  • Företräda föreningarnas gemensamma intressen
  • Verka för att fler föreningar startas
  • Vara ett naturligt nav, hålla igång nätverk, ordna årskonferens

Vi bestämde inte någon struktur för hur vi ska jobba vidare mot målet - ingen projektledare osv. Inledningsvis provar vi att ersätta struktur med arbetsrytm / mötesrytm, 1 gång per månad, vi börjar så.

Mer info: En branschorganisation för lokala matkooperativ

Årskonferens

Visst blir det en årskonferens även nästa år?! Det ville alla inblandade! Om den arrangeras av den nybildade branschorganisationen eller av ett antal föreningar som samverkar, det återstår att se. Men, en konferens blir det!

Nätverket

Vi vill hålla igång ett nätverk mellan föreningarna även efter slutet av projekt Förenade Inköp och oberoende av en eventuell branschorganisation.

Mötesrytm

En gång per månad, zoom, kvällstid. Första möte 17/11 kl 20:00.

Här är länk till inbjudan: Nätverksträff #1 – svenska lokala matkooperativ

Digital plattform

Längre fram, när det kanske finns en branschorganisation med många anslutna matkooperativ, då vill vi att det ska finnas en digital diskussionsplattform (liknande detta forum) med fokus på nätverkande och hjälp och stöd föreningar emellan.

Tills vidare utnyttjar vi dock befintlig infrastruktur i form av detta forum, använd kategorin Förenade Inköp när ni skriver nya inlägg.

Bilda kooperativ på 5 min

William inspirerade oss med bra exempel på hur idéburna organisationer hjälper nya lokala grupper att bildas. Han pratade om Sverok och Scouterna.

  • Finns det något vi kan kopiera eller inspireras av
  • Är det en bra idé? Ska inte bildandet ta lite tid?
  • En guide, en checklista - det här behöver du ha på plats innan du startat

För fortsatt samtal om detta finns ett eget inlägg: Starta ett kooperativ på fem minuter

Beslutsordning

@NinaSvedmark jobbar tillsammans med ett par skarpa hjärnor på en organisationsmodell som de kallar Kreokrati:

Mer info här: Beslutsordning / kreokrati

Förenade mellanhänder

Hur organiserar vi oss inom bioregioner, hur skapar vi regionala distributionsflöden med kapacitet att försörja oss?

Mer info här: Förenade mellanhänder

Producenter som medlemmar i inköpsförening / butik

Hur skulle en hybridmodell kunna se ut där producenterna deltar in som medlemmar i inköpsföreningar och kooperativa matbutiker? Den grundläggande drivkraften är att ersätta marknadsekonomi med något annat – en relationsekonomi där alla inblandade ges en bra förutsättningar att lyckas med sin verksamhet.

Mer info: Producenter som medlemmar i inköpsförening/butik

Samförsörjning

Samtalet om samförsörjning utgår från inköpsföreningen och funderar på… hur kan vi inte bara handla tillsammans utan också laga mat tillsammans, tillverka produkter tillsammans?

Det samtalet kommer sannolikt fortsätta i konkret form, @zaunders sammankallar till ett första möte.

Mer info: Blå hatten

1 Like