Uppstartsmöte för 'Handbok för inköpsföreningar och kooperativ livsmedelshandel'

Ett möte för alla som är intresserade av att bidra till den handbok som Förenade inköp håller på att sammanställa. Vi pratar om vilken information, erfarenheter och exempel som vi tror är relevanta för att inspirera, förenkla och utveckla arbetet med inköpsföreningar.

Med historier och exempel från befintliga föreningar blir handboken både intressant för redan verksamma föreningar samt för de som vill starta upp och är i behov av guidning.

Vi tänker oss en handbok som kan fortsätta utvecklas, bland annat genom en nära koppling till ett forum för vidare diskussioner.

:bulb:Mötet hålls online på Zoom. Installera gärna och testa Zoom – programvaran för onlinemöte i god tid innan mötet.

:file_folder: https://zoom.us/download

Möteslänk

Förenade Inköp

Förenade Inköp är ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten.

Anteckningar från mötet:

1 Like