Ultimat


gatuadress: Duhrevägen 6
stad: Uppsala


ULTIMAT, Ultuna Matkooperativ, är en fristående ideell förening på Ultunas Studentkår i Uppsala. Vi är ett forum som verkar för en mer hållbar matkonsumtion och -produktion på olika sätt. Tillsammans beställer och distribuerar vi miljövänlig mat utan mellanhänder, som kommer från producenter i och nära Uppsala.

Vi är också ett forum för diskussioner och aktiviteter kring hållbar mat. Vi anordnar studiebesök till gårdar som vi beställer mat ifrån, samt ordnar konserveringskvällar och matmarknader mm. Allt som händer i UltiMat drivs av medlemmarna, eftersom det är ett kooperativ.

https://www.ultimatultuna.se/