Theme talks

Som bokcirkel ungefär.

Öppen inbjudan till samtal kring ett tema.
Förberedelse: Läs en text eller se en film.
Sen samtal och gemensamma reflektioner.

Varje samtal är en tråd på forum där deltagare kan skörda insikter under tiden och efter samtalet.

Idéer kring teman:

  • Mycorrhiza
  • Odling i havet
  • Osv.

Lista – intressanta ämnen och personer här: