Starta ett kooperativ på fem minuter

För att få till en revolution med Matkooperativ behöver det vara enkelt att starta upp verksamheten. ungefär lika enkelt som en rekoring.

Man ska kunna starta upp Matkooperativ på 5 minuter, då tänker jag att man enkelt kan starta upp en avdelning och sneglar lite hur Scouterna, Swerock eller andra föreningar fungerar. Liknande arbetssätt skulle kunna appliceras på Matkooperativ.

1 Like