Socialt byggande och modernt självbyggeri

Välkommen till en unik konferens på temat socialt byggande (själv- och tillsammansbyggande, byggemenskaper och bogemenskaper) med särskilt fokus på självbyggeri.

Genom konferensen vill vi etablera en mötesplats och bidra till utveckling och nya kunskaper inom området socialt byggande och självbyggeri. Konferensen ska synliggöra och diskutera olika former för socialt byggande och självbyggeri samt inspirera och stimulera till ett fortsatt arbete med frågan.

https://socialtbyggande.se

1 Like