Skattunge Handel


gatuadress: Landsvägen 500
stad: Skattungbyn


Kort historik över Skattunge Handel ek för. I mitten av 1980-talet bestämde sig den sista kvarvarande lanthandlaren i Skattungbyn för att lägga ned verksamheten. Eftersom byn inte gärna ville stå utan affär, togs en kontakt med Orsa Kommun, där man även diskuterade hur det skulle göras möjligt för byns äldre invånare att bo kvar i byn även sedan ålder och hälsa blivit ett problem. kommunen beslöt härefter att bygga ett servicehus med lägenheter anpassade för äldreboende, och i bottenplanet för denna byggnad ordnades lokaler avsedda för att driva en lanthandel. Dessa lokaler hyrdes under c:a 10 år av en privat handlare, som under denna tid drev sin verksamhet kopplad till kedjan “Matnära”. År 1994 kände han att han hade fått nog; lönsamheten för en liten affär i Skattungbyn var dålig, och arbetsdagarna var långa, så han beslutade sig för att avsluta sin verksamhet. Nu kände Skattungbyborna att skulle det finnas någon affär i Skattungbyn i framtiden, så måste man ta tag i detta själva, och därför bildades i december 1994 Skattunge Handel ekonomisk förening, med avsikt att från och med januari 1995 driva en lanthandel i Skattungbyn. Företagsformen ekonomisk förening valdes för att alla bybor på så sätt skulle få chansen att vara delaktiga (och delägare!) i affären, och genom systemet med medlemsinsatser skulle föreningen också få ett startkapital som skulle minska behovet av dyra krediter hos bankerna. Det upprop som gjordes i Skattungbyn hösten 1994 fick stort genomslag, och c:a 150 personer anmälde sitt intersse för att bli medlemmar i föreningen, och sålunda kunde affären åter öppnas den 2 januari 1995. Sedan dess har antalet medlemmar stadigt ökat, bl a har de flesta av Skattungbyns fritidshusägare också blivit medlemmar, så att föreningen nu (dec 2011) har drygt 255 medlemmar. Man kan inte påstå att det är någon lysande affär att driva lanthandel i Skattungbyn, men tack vare bybornas goda köptrohet och det faktum att föreningen inte har något vinstintresse, har verksamheten kunnat fortgå, och är snart inne på sitt fjortonde år. För att få det hela att gå ihop bygger verksamheten en del på frivilliga insatser, bl a storstädning, packning av returförpackningar, tidningsförsäljning på helger osv, men eftersom alla är delägare i affären och det finns en “Vi”-känsla, så har det aldrig varit några problem att få hjälp med sådant. I framtiden känns det att det blir svårare och svårare att få lönsamhet i verksamheten. Löner och andra kostnader som föreningen inte kan styra ökar hela tiden, och försäljningen ökar inte i samma takt. En större ökning av försäljningen till Skattunbyns innevånare är inte att räkna med, eftersom de flesta redan gör majoriteten av sina inköp i Skattunge Handel. Hur dessa problem ska lösas är ett ständigt pågående ärende för föreningens styrelse, men förhoppningarna är ändå goda att Skattunge Handel ska kunna finnas kvar under överskådlig tid.