Separera text och siffror i google sheet

IT och data hantering

Det är många ekonimisk förening som bestäla mat från bland annat grossister.
Ofta jobba man med en online dokumnet (typ google sheet) för att samla alla medlemar önskemål och nå den grossist mäng för att godkänna artikeln.

Här är ett par tips om google sheets formula.

Om man har den:

image

Fast man vill ha den:
image

Man kan andvända denna formula :
Till Volym:
=SPLIT( LOWER(E2) ; "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö- " )
Till Enhet:
=SPLIT( LOWER(E2) ; “1234567890,” )

1 Like