Rollbeskrivningar

:white_large_square: Vem har vilken roll och vad innebär rollen? Roll / mandat.
:white_large_square: Uppdatera projektets förstasida på Notion med en anteckning om roller.