Rekobyn, regeneration och entreprenörskap (20minuters presentation)

Jag passade på att spela in en presentation som jag gjorde för Holma för ett par dagar sedan. Det handlar mycket om hur vårt ekobyprojekt kan skapa bra levnadsförhållande för både oss och för resten av ekologin kring platsen vi jobbar med.

Vilken typ av verksamheter skulle vi kunna jobba med, varför och hur kan de samspela för att skapa en regenerativ hub mitt i jordbrukslandskapet i mittskåne?

Hur kakn ekobyprojekt både styrka sin egen ekonomiska, ekologiska och sociala situation samtidigt som vi blir en stor positiv kraft för vår omgivning?

2 Likes