Regenerative Wiki

(Idé som bubblade upp på möte med Core Team 2019-03-23)

Grundad i vår berättelse om det regenerativa matsystemet

Vad vill vi se hända? Vilken förändring behöver vi?

Lärande resor - många ingångar, många spår, flera övergångar mellan spår, rörelse mot en samlad historia

Kombinera med event, insikter från event ger material till att utöka wiki.

Mål också att producera en presentation vi kan använda.