Regeneration

Presentation på Learning Lab #1

Intro till begreppet regeneration.

Viktor Zaunders – @zaunders – Inititativtagare Food Shift

https://twitter.com/zaunders

Presentation