Projektsammanfattning - Förenade inköp

Projektsammanfattning

Förenade Inköp är ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten. Om du deltar i att driva en inköpsförening eller är intresserad av att starta en, anmäl dig som deltagare i projektet! Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Introduktionsvideos för lokala matkooperativ

Under projektet har vi skapat ett antal videos för att visa på hur olika butiker kan se ut.

Fram Ekolivs, Göteborg

Matkooperativet Helsingborg

Bottnafjordens Inköpsförening

Handbok

Under projektets gång så har vi samlat på oss material genom intervjuer, webinarierna, samtal och besök hos de olika kooperativen. Utifrån detta så har vi försökt destillera ett antal olika ämnesområden som dyker upp i de flesta organisationer som försöker sig på uppgiften att driva matkooperativ och inköpsföreningar.

Syftet med handboken är att det ska vara en omfattande resurs för den grupp som vill starta ett nytt kooperativ eller för de som redan finns att bredda sina perspektiv kring hur man kan gå tillväga. Vår intention är att denna resurs kommer att tas vidare, möjligen av den nationella organisationen, och fortsätta utvecklas samtidigt som organisationerna gör det.

Länk till handbok är här:

https://handbok.forenadeinkop.se/

Konferens

Då vi inte kunde ha vår fysiska endags-sammankomst för att börja väva nätverket i början av projektet som planerat (pga Covid-19) så bjöd vi istället in till en hel helg som vi kallade för en liten årskonferens för lokala matkooperativ.

Under denna helg i början av Oktober så samlades 16 personer från olika matkooperativ runt om i Sverige och pratade om hur man kan lära av varandra, utvecklas tillsammans och samarbeta för att stärka organisationerna.

Det var en mycket uppskattad helg som skapade många nya relationer och en pågående idé om att skapa en nationell organisation som jobbar för att främja lokala matkooperativ och deras tillväxt i Sverige.

Mer information om vad vi pratade om på konferensen kan hittas här:

Vad pratade vi om på konferensen?

Webinarier

På grund av Covid-19 så handlade blev en stor del av vårt fokus i projektet skiftat från fysiska möten till virtuella sådana och vi har därmed producerat ett antal webinarier och videos.

En spellista med alla våra webinarier och videos finns här:

YouTube – Förenade Inköp


Ekokooperationen för 17!

Ekokooperationen för 17! är en inköpsförening längs tunnelbanans linje 17 i Stockholm. Föreningen gör gemensamma inköp av ekologisk mat och andra ekologiska produkter direkt från grossist.

“Föreningen är en sammanslutning av miljömedvetna och rättvisesträvande medborgare. Deltagande är en konkret handling för ett ekologiskt hållbart och rättvist samhälle.”
Vi pratar med Marie Milling om aktivism, medlemsrekrytering, beställningsformulär och mycket mer!

Länkar:
Ekokooperationen för 17! – https://www.facebook.com/groups/13251…

Webbinarie: Ekokooperationen för 17!

Slättåkra Närproducerat

I Slättåkra har fyra närliggande gårdar gått samman i ett kooperativ. Gemensamma värderingar håller samman gruppen - uppmuntra lokal livsmedelskonsumtion, spendera pengar på mat i lokalekonomin, skapa gemenskap i närområdet, minska koldioxidutsläppen och ha en övergripande positiv miljöpåverkan. Kooperativet driver en gårdsbutik och säljer till restauranger och grossister.

Slättåkra Närproducerat är:
– Lya Gård 101, ekologisk gård som odlar grönsaker, örter, frukter och blommor
– Hagarnas Mejeri, hantverksmejeri som tillverkar ekologisk delikatessost
– Andreas Måttgård, kött
– Kyrkbygård, regenerativt småskaligt ekologiskt lantbruk

Länkar:

https://www.lya101.com/slttkra-kooper…

https://www.lya101.com/

https://www.facebook.com/Hagarnasmejeri/

https://kyrkbygard.se/

Vi pratar med Molly Rygg från Lya 101 som är en av producenterna som ingår och gården där gårdsbutiken finns. Samtalet sker på engelska.

Webbinarie: Slättåkra Närproducerat

Lokal produktion och samarbete för svenska livsmedel

I detta samtal har vi i Förenade Inköp bjudit in ett antal små-till-mellan-skaliga producenter att dela med sig hur de jobbar med att odla och förädla livsmedel lokalt här i Sverige.

Efter en runda av presentationer från producenterna så kommer vi in i samtal kring hur man kan göra för att handla av dem som föreningar och samarbeten som redan existerar. Vi pratar om vad som driver dem och hur fler samarbeten kan skapas för att stärka livsmedelsproduktionen i Sverige samt vad de kommande åren kan innehålla för denna typ av producenter.
Hitta mer om producenterna och kontakta dem genom:
Anders Lunneryd - Wästgötarna -

http://wastgotarna.se/

David Appelgren - Ombergs Ekogård -

https://www.facebook.com/ombergseko/

Anders Nilsson - Wermlands Bovete -

http://www.wermlands-bovete.se/

(Anders Nilsson hade tyvärr ingen fungerande kamera till samtalet så hans bild försvann i inspelningen, men rösten finns kvar!)
Marcus Nordgren - Svensk Fava -

http://svensk-fava.se/

Webbinarie: Lokal produktion och samarbeten för svenska livsmedel

Matvarukooperativet Helsingborg

I detta webinarie från den 26 Maj 2020 pratar William Styrlander som en av grundarna om Matkooperativet Helsingborg. Vi får ta del av hur det hela började, hur processerna fungerar, hur arbetet är upplagt och siffrorna bakom verksamheten.
Massor med bra tips till den som vill starta en inköpsförening eller en kooperativ butik. Hälsa gärna på dem på Möllegränden 4a i Helsingborg!
Mer information på:

https://matkooperativet.se

För svinnbarometern som nämns i videon:

https://matkooperativet.se/svinnbarom…

Tidningsartiklarna finns på:

https://matkooperativet.se/press/

Kickstarterkampanjen uppstart:

https://www.kickstarter.com/projects/…

Kickstarterkampanjen förpackningsfritt:

https://www.kickstarter.com/projects/…

Webinarie: Matkooperativet Helsingborg

Byakademin med Thorsten Laxvik

När du startar en förening, börja litet – tre personer kanske – och sätt tillit i främsta rummet, det är uppmaningen från Thorsten Laxvik på Byakademin.

Demokratins historiska uppgift har varit att skapa tillit mellan medborgare och till staten. Men det har sällan eller aldrig uttryckts. Byakademin har satt tillit som främsta mål i sin förening vilket ger en helt ny resonansbotten åt beslut som tas och vid utformande av själva föreningsarbetet. Numera finns ekonomiska-, ideella- och tillitsskapande föreningar. Eller föreningsdemokrati 2.0.

Webbinarie: Thorsten Laxvik / Byakademin

Mikrofonden

När man söker hjälp med finansieringen från Mikrofonden behöver man inte ta på sig affärsdressen på första mötet. Och det är ok om det finns frågetecken i likviditetsbudgeten. Till skillnad från vanliga banker har Mikrofonden både tid och vilja att hjälpa nystartare med att hitta rätt finansiering för sin verksamhet. Ett av budskapen från webbinariet med Jan Svensson var: tveka inte att kontakta Mikrofonden!
Dagens samtal med Jan Svensson täckte bland annat in följande:

  • Balansräkningens skönhet
  • Olika vägar att finansiera en förening
  • Folkfinansiering
  • Investerande medlemmar
  • Bootstrapping
  • Social investments
  • Borgensringar
  • Aktieandelar

Webbinarie: Mikrofonden

Coompanion

Dubbelt så roligt och hälften så svårt. Tvivla aldrig på att en liten grupp kan förändra världen! Coompanion stöttar er oavsett om det handlar om att ha kvar affären i byn, starta företag tillsammans eller utveckla ert befintliga kooperativ.

Coompanion arbetar på uppdrag av Tillväxtverket och regionala organisationer med rådgivning och affärsutveckling inom hållbart och samhällsnyttigt entreprenörskap. Vi finns över hela Sverige på 25 regionalt ägda och styrda Coompanionkontor som verkar för ett hållbart, tillsammansägt företagande i hela landet.

Webbinarie: Coompanion

Bottnafjordens inköpsförening

Bottnafjordens Inköpsförening i Norra Bohuslän - mat, möten, möjligheter m.m
En inköpsförening för ekologiska livsmedel belägen i stadsfri bygd som firade 20 års jubileum i år. Med ca 160 st aktiva medlemmar är den högst levande ännu. Café, föredrag, filmkvällar, samtal, eko-marknader är några av de aktiviteter som uppstått på grund av föreningen. Vi samtalar med några ur föreningen om historien, organisationen och vikten av gemenskap omkring vår mat.

http://bottnafjorden.se/

Webbinarie: Introduktion till Bottnafjordens Inköpsförening

Open Space

Vi har även haft 4 öppna samtal som inte spelats in som har varit nätverksträffar där befintliga matkooperativ har kunnat bygga relationer och utbyta kunskap.

1 Like