Producenter som medlemmar i inköpsförening/butik

Hur skulle en hybridmodell kunna se ut där producenterna deltar in som medlemmar i inköpsföreningar och kooperativa matbutiker?

Vi vill etablera en kontakt och en relation mellan förening och producent liknande den mellan konsument och andelsjordbruk.

Den grundläggande drivkraften är att ersätta marknadsekonomi med något annat – en relationsekonomi där alla inblandade ges en bra förutsättningar att lyckas med sin verksamhet.

Producenten ger föreningen garanterad tillgång till varor. Föreningen, motsvarande, lovar producenten att köpa en viss mängd. Producenten behöver alltså inte längre “stå på torget och vifta med morötterna” som Thorsten Laxvik uttrycker det. Både producent och förening får en förutsägbarhet och kan fokusera på rätt saker.

Producenten levererar själv till föreningen. Eller så gäller det omvända, producenten slipper leverera till föreningen för att kunna fokusera på det som är viktigt. Ta hand om korna eller vad det nu råkar vara.

Producenten kanske bemannar butiken vissa dagar. Eller tvärtom, får hjälp med bemanning.

Producenten har ofta en starkare ekonomi än föreningen och kanske hjälper till att finansiera föreningens tillblivelse. Det ligger ju väldigt mycket i producentens intresse att finansiera den infrastruktur som behövs för att kunna sälja sina varor. En lagerhylla? Ett kylskåp?

Producenten kanske hjälper till att smörja föreningens ekonomi med hjälp av lång betalningstid eller stående krediter. Eller, det omvända :slight_smile: En förening med god ekonomi kanske har möjlighet att betala förskott?

Föreningen ger producenten ett löfte om inköp kopplat till en volym. Man bildar en relation och tar en del av oron från producentens axlar.

Föreningen ger producenten mindre administration genom att handla i bulk. Tack och hej harvande med hundratals trådar på facebook för att ta upp REKO-beställningar. Föreningen gör så att producenten (om hen vill) slipper vara med på REKO.

Föreningen ger producenten tillgång till sina medlemmar.

  • Skriv och berätta om dina produkter i vårt nyhetsbrevet som går ut till 1200 pers
  • Bemanna grönsaksdisken i butiken varje torsdag så får du träffa konsumenterna direkt

Förening och producent bygger en långsiktig relation tillsammans!

Helt plötsligt är detta samtal möjligt:

Förening – Vi har jättehög efterfrågan på sparris under försommaren, skulle inte du kunna tänka dig att börja odla sparris?
Fåordig producent – Javisst!
Förening – Kul, vi kan lova att vi köper minst 100 kg under maj och juni och bestämmer gärna ett pris
redan nu så att du har lite trygghet i produktionen.
Fåordig producent – Javisst!