Open Space #3 - för befintliga föreningar

Nästa open space blir den 2a Juni, klockan 20.00!

Vi har fått önskan om att hålla ett open space speciellt för befintliga inköpsföreningar & kooperativa butiker. Frågor som har vi vet finns och kan komma med i detta samtal är hur man kan röra sig mot att få en större del av föreningarnas medlemmar att bli producenterna och hur man gör för att enklare samarbeta med producenter. Vad skulle göra att er verksamhet kan ta ett kliv framåt och fungera bättre?

Vad står ni inför för utmaningar eller möjligheter just nu med er förening? Kan det vara så att andra har det lika dant? Kom och samtala, denna gång bara med andra som också redan aktivt driver verksamhet.

Välkomna!

Här är zoom-länken till rummet: