Nätverksträff #2 - En branschorganisation?

:calendar: Datum: 17/12
:alarm_clock: Tid: 20:00-21:00 (med möjlighet att snacka lägre för de som vill)
:video_camera: Länk till Zoom: https://us02web.zoom.us/j/86213444933

Anteckningar från förra gången

:page_facing_up: Anteckningar från nätverksträff #1 201117

På agendan

Fler punkter som ska upp på agendan? Fyll på i kommentarerna nedan.

1 Like

Här var lite anteckningar från vad vi pratade om ikväll där Bart, Johan, Marcus och jag var med och samtalade. Vi sa att vi kör på nästa möte på samma tid, om ca 1 månad så Jan 21 2021. God jul och gott nytt år alla vi som inte hörs förns dess!

Mötesantekningar från nätverksträff #2

Checkin
Start
Anteckningar?
Nästa möte? - Torsdag 21/1 - 20.00
Open space
Webinarie med La Louvre - Upptagna men intresserade av att prata, har funnits demokratifrågor som kommit upp kring saker som påslag, bytt påslag ett par extra procent, men har behövt anställa tillfällig arbetskraft för att klara Corona.
Har tagit mycket energi kring beslutfattande etc.
https://cooplalouve.fr/ - la louve hemsida
en intervju med la louve: http://supercoop.de/en/la-louve-video/

Viktor uppdaterar lite om Shiro. Kanske bygga ett inventariesystem som första grej. Vilka olika färdigheter kommer krävas, vad sätta ihop och hur lång tid att göra det? Som utkomst av första prototypen. Någonting i matsfären kopplat till holochain.
Just one organics – hur synliggöra producenter och de värden de står för i vidare bemärkelse.
Vitalitets Rapportering - Adaption av Integrative Reporting
Samtal inom holochain om vad för typ av värderingar som en aktör agerar på