Mötesanteckningar core team 2019-06-19

Deltagare

@zaunders, @kristofer

Domänamn, startsida

Vi diskuterade en möjlig kompromiss som möjligtvis täcker in alla behov vi diskuterat.

 1. Flytt av forum till underdomän (inget nytt namnförslag – forum/talk/community… ?)
 2. Redirect från foodshift.se till underdomänen. Det första man möts av blir alltså i praktiken forumet.
 3. Gör ett större sidhuvud på förstasidan. Med introtext, senaste info och länkar till relevant material. Allra helst skulle detta visas endast för ej inloggade användare. Bra exempel finns på https://theme-creator.discourse.org

Vi berörde också möjligheten till en menysida, liknande https://menu.theborderland.se/. Ersätter inte behovet av en startsida, är snarare ett komplement. Däremot kan en startsida även fungera som en menysida med länkar till aktuella system för närvarande - Notion, Slack, Discourse, GitHub.

Ideas Nurturing

Hur ser processen för Ideas Nurturing ut? Syftet med processen är att göda en idé från frö till att bli ett projekt. Ideas Nurturing fungerar som en slags inkubator.

 • Katalysatorerna driver processen, bokar upp återkommande möten
 • Ambition att identifiera en person som tar rollen som Idea Nurse för resp. idé
 • Vilka commitments finns i gruppen, är vi redo att ta idén vidare?
 • Olika kategorier med lanes:
  • Backlog (idea seeds)
   • Lös idé, ingen som driver.
  • Steg 1
   • Det finns en aktiv drivande part (idea nurse?)
  • Steg 2
   • Det finns en tänkt projektgrupp.
  • Steg 3
   • Idén har en projektplan
   • Idén har finansiering
  • Arkiverade idéer
 • Actions:
  • Mall för idéer i Discourse – Topic Template
  • Visualisera kategorin med lanes
  • Skriv text till handboken baserat på ovanstående

Lanes

 • Vi skulle vilja använde kanban-board mer för att visualisera och exempelvis skapa gemensamma attgöra-listor. Kan vi utöka det befintliga systemet så att vi kan “assigna” kort till personer?
 • Önskemål också att kunna filtrera
  • Vilka kort “hör till mig”?
 • Actions:
  • Kristofer kollar den andra pluginen som finns för discourse och kanban-boards. Är det värt att vidareutveckla den egna?

Victors blogginlägg / illustrationer

Vi pratade lite kort om illustrationerna till Victors text.

@kristofer uppdaterar teckningen på cellen med lite mer info:

 • Porous border = kommunikation med omvärlden, inflöde, utflöde = media, inspiration, talks, outreach
 • Celldelningen nere till höger får representera typ. Grow, Spawn, Seed.

@kristofer ritar skogen, svamparna, mycelet. Det lite mer utzoomade perspektivet Victor skissat på. Synkar med Victors text.

Vi hann inte allt

Hackathon i höst med Digidem

Det första nyhetsbrevet

REA-prototyp för burns - Galactic Slice

Nästa möte

Torsdag 27/6, 13-15

Hacket i höst med digidem: vad handlar det om? Vilken målgrupp? Var är det tänkt att hållas? Rör detta projektet mot jbv eller annat spår?

1 Like

@zaunders, ska vi skapa en tråd under Ideas nurturing för hack till hösten?

Det var ett annat spår.Jag pratade med Petter uppe på konferensen i våras om att göra ett hack som handlar om vatten.

Saker som vi ville lyfta fram och göra informationsmaterial kring var typ.

 • Vattenkartor (hacka med Gis data)
 • Vattentäkter
 • Hur håller vi vatten i marken
 • Vatten som gemensamresurs
 • Vatten som allmänningar

Nu har jag lagt upp en idé kring eventet:

Kul att du hänger med här @marcus.bergh!

Jag pratade med Petter idag och han är pepp. Oktober snackade vi om, kanske att göra det i GBG där de har lokal som man kan vara typ 30 pers i. Jag är väldigt pepp, ska försöka skissa på hur en pitch-video och tillhörande vattenartikel skulle kunna vara (har redan början på en sån artikel)