Mötesanteckningar 2019-08-28

Deltagare

@zaunders, @murkas, @kristofer

Nätverket växer

Vi börjar ha en del följare på FB, nya personer registrerar sig häri forumet. Kul, hej!

Vi pratade kort om hur vi håller en lagom nivå på flöde, här, på facebook, twitter osv.

Actions:

  • Flytta samtal med lite mer substans från Slack till hit.
  • Döp om campfire till något som bjuder in till lite djupare samtal. @kristofer
  • Fortsätt posta nyheter i nyhetskanalen på Slack. @kristofer skickar vidare ut på fb/twitter/linkedin. Obs, skriv referat på svenska, en till två meningar.

Kan vi starta den kategorin genom att ställa ett par frågor som får igång ett samtal? Som vi riktar till nytillkomna användare. För att få en känsla av vilka diskussioner vi skulle kunna få igång inom Food Shift. Länka till den frågan på FB/Twitter/osv. Representerar också en form av informationssamlande.

Varför behövs Food Shift? Vad är din ingång? Varför behöver vi ett skifte inom livsmedelssystemet?

Vilka andra personer, organisationer och projekt borde vara en del av Food Shift?

Inkludera dessa frågor i nyhetsbrevet.

Nätverksträff 9/11

Vi fokuserade mötet på denna punkt. Inbjudan behöver komma på banan snarast. Plus att boka talare. Vi landade i att sätta ett tema för dagen: Bioregioner

Mer anteckningar här:
Nätverksmöte #1

Öppen Inkubator/drivhus/innokulering/vävstol/…

Vi behandlade inte acceleratorn. Vi är lite tunt utsmetade för tillfället. Acceleratorn får vänta lite till nätverksträffen är på banan.