Mötesanteckningar 2019-08-19

ping @murkas, @kristofer

Vi tog upp:

  • Holochain / Shiro
  • Första nätverksträffen
  • Food Shift som Drivhus / Inkubator

Shiro

Lite uppdateringar kring vår idé om att göra mjukvara till inköpsföreningar. Viktor har börjat sammanställa ett dokument kring Shiro som skulle kunna bli ett koordineringsverktyg för inköpsföreningar. Viktor ska till Prag för att jobba med Holo organisationen kring ett hackathon där och har pratat lite vidare med ProducersMarket gänget och HoloREA om hur dessa kan integreras med våra tankar på Shiro. Även masterclassen i Currency Design kommer förhoppningsvis ge insikter kring hur man skulle kunna få igång detta.

Första nätverksträffen

Vi pratade lite kring vad vi vill att träffen ska innehålla och vad vi bjuder in till. Några element som vi tog upp är behovet av att skapa “coherence” kring regenerativa kulturer, vad är det? vad betyder det för oss? Komplettera workshoppandet med några presentationer av perspektiv på regeneration i början? Börja dagen också med 3min teaser av vad Food Shift är och sedan avsluta dagen med hur vi jobbar, vilka saker som händer nu och var detta kan ta vägen. Mer noteringar.

Öppen Inkubator/drivhus/innokulering/vävstol/…

Vi pratade mycket om att vi vill kunna ha ett klart erbjudande till de som har behov och till de som vill se saker hända. Om att skapa någon typ av progam som fungerar lite som inkubatorer men att man istället för att försöker utveckla enskilda företag så tar man in ett antal personer/verksamheter som jobbar inom en sfär för att utveckla deras idéer tillsammans med andra. Tanken är att vi stöttar verksamheter i det de behöver, MEN att vi också gå in med tanken på att alla deltagare lär tillsammans (Symmathesy tankar) kring de olika verksamheterna som är med, dokumenterar processen kontinuerligt (working out loud) och skapar öppna verksamhetsmodeller (open source) som fler skulle kunna adaptera och använda. Dokumentationen och lärandet går genom plattformen food shift.


Tillägg från @kristofer:

Jag skapade ett kort under Ideas Nurturing, länk här:

Confetti

Vi har blivit erbjudna ett gratiskonto hos Confetti som är en finfin plattform för att hålla reda på sina events – inbjudningar, RSVPs, snygg layout, biljettförsäljning, etc. Guld värt för att göra snygg inbjudan till nätverksträff etc.

Jag sätter upp ett konto och förvarar inloggningsuppgifter så länge. Sannolikt kan vi ge de personer som behöver egen access.