Mötesanteckningar 2019-08-07

Hyfsat kort men bra snack. Vi tog konkreta steg framåt och tittade lite på ideas nurturing: Movie Screenings, Nätverksträff och Nyhetsbrev.

Pågående projekt som drivs av core team får varsin arbetsyta i Notion, se lista här.

Movie Screenings

Vi vet fyra filmer vi skulle vilja visa. Vi försöker få en första visning på banan så snart som möjligt. @zaunders kontaktar tre produktionsbolag, @kristofer ett.

Mer anteckningar här: https://www.notion.so/foodshift/Movie-Screenings-26d41627d27b46be84bbe60dec0d446d

Nätverksträff

Vi siktar på att genomföra 9/11. Kanske i Gbg och framtidsveckan.

Övergripande frågeställning: Hur skiftar vi över till ett regenerativt livsmedelssystem? Hela systemet, inte bara fokus på en del av den.

Mer anteckningar här: https://www.notion.so/foodshift/N-tverksm-te-1-91a358bc58fd4ef38fcccc4f65b12e92

Learning Lab

Kanske ersätts av nätverksträff.

Förenade Inköp

Inget från JBV än.

Nyhetsbrev

@murkas kollar på att sammanställa första brevet.