Mötesanteckningar 2019-05-30

Korta sammanfattningen

 1. Fokus på att få iväg ansökan till JBV - Korta livsmedelskedjor
 2. Planera in ett första project kitchen till ev veckan efter midsommar

Food Shift

Är det dags att börja bjuda in ytterligare personer?

 • Projekt, nätverk, föreningar, utbildningar
  Med liknande utsikt/perspektiv.
 • Bli medvetna om vilka vi är, vad vi gör, vilka behov vi har, hur vi kan hjälpa varandra
 • Community weaving
 • Använd små events för att bjuda in - Zoom-möten?

Project Kitchens: Utforskningar kring ett ämne

Events på gång?

Lista projekt i Forum?

 • TBC

Jordbruksverket - Korta livsmedelskedjor

Update Viktor

 • Hur ser vårt likviditetsbehov ut?
 • Kolla hur lång tid man måste vänta på utbetalning

Hur gå vidare

 • Vem är projektägare?
 • Projektbeskrivning
 • Skulle Coompanion kunna vara partner?
  Viktor hör med dem

Övrigt