Mötesanteckningar 2019-05-23

Deltagare

@marcus, @zaunders, @kristofer

Needs / Purpose

Principles

Structure & people

 • Collective, cooperative, network - hur beskriver vi oss?
  • Food Shift is a open collective that supports the emergence of regenerative food systems.

Core team

 • Founders, bygger grundstruktur - Needs, purpose, principles, structure, people
 • Agerar som katalysatorer för närvarande
 • Just nu finns ingen process för att bli medlem - referera till "participation over commitment"
 • Tydlig med att det är här vi befinner oss just nu
 • Ambition att knoppa av katalysatorroll, reflektion osv senare

Ansvar:

 • Pengar
 • IT - moderation/städning
 • … och ev nåt ytterligare

Nätverket

 • Hur jobbar vi tillsammans, vilka är vi, varför?
  • Samtalsyta
  • Online/Offline träffar
  • Lärandematerial (resor)
  • Hitta samarbetspartners / resource discovery and trade
  • Mutually beneficial relations2waz
  • Harbour projects
  • Referens till practice - rhythm

Advice process

 • När och hur, för vilka sorters beslut?
 • Beskriv vår informella beslutsprocess i handboken
  • Hur vi guidas av advice process, tyranny of structurelessness - struktur vid behov
 • Beskriv den "formella processen", kring kategorin i forumet
  • Än så länge beslutar vi huvudsakligen när vi har möten, beslut finns i mötesanteckningar.

Practice

 • Vi jobbar genom andra organisationer - samarbeten. Kanske betona att det är en del vi fokuserar på, att det är så vi jobbar. Vi arrangerar tillsamman med andra.
 • För att slippa starta förening
 • Utnyttja varandras styrkor
 • Locka in samarbetspartners till Food Shift
 • Risk: att förknippas för mycket med externa organisationer som står för tydliga värden

Event - alternativt matsystem?

 • Hur föreställer vi oss ett alternativt matsystem? Samla människor som verkar för ett nytt matsystem.
 • Food Shift har den samlande frågan, den samlande platsen.
 • Kan vi lära av andra träffar (framtidsveckan/omställing etc.), eller/och vara närvarande och kanske arrangera något för att samla intresserade?
 • Hur ser relationer/utbyten mellan olika aktörer ut? Information, värde, energi, materia, personer. Hur ser flöden ut? Hur kan vi lära oss, hur kan vi lära ut?

Regenerative Wiki

 • Grundad i vår berättelse om det regenerativa matsystemet
 • Vad vill vi se hända? Vilken förändring behöver vi?
 • Lärande resor - många ingångar, många spår, flera övergångar mellan spår, rörelse mot en samlad historia
 • Kombinera med event, insikter från event ger material till att utöka wiki.
 • Mål också att producera en presentation vi kan använda.

Övrigt

 • Ansökan till Jordbruksverket. Marcus håller på och kollar med Bottnafjordens Inkösförening om att vara projektmedelsansökare.
 • Hur förhåller vi oss till det de talar om i videon som Viktor länkade till här. Innebär det något för oss?

Nästa möte

 • Tor 30/5, 09-11
 • Improvements board, hur använder vi den, till vad, när?
 • Samma fråga gällande Blogging - placeholder för tillfället, aktiveras senare?