Mötesanteckningar 2019-05-14

Foundations

Needs / Purpose

 • Vi behöver sammanfatta de texter vi har, städa upp lite
 • Och… skriva en bra introduktion, svaret på frågan: Vad är Food Shift?

Kristofer har påbörjat text. Skriver vidare litegrann, skapar inlägg i Discourse och lämnar stafettpinnen vidare.

Principles

 • Är denna del klar ?
  • I princip, Ja
  • Eventuella tillägg:
   • Small is beautiful, allt är beroende av sitt sammanhang, localism.
   • Människan som del av naturen. Del av systemen.
  • Vi släpper tanken på sociokrati för nu, vi lånar vid behov men har inte ambitionen att följa mallen.
  • Kanske finns behov längre fram att visualisera principerna.

Structure & people

Practice

 • Ska vi sätta ihop ett projekt och söka peng från Jordbruksverket?
  • Behöver det finnas ett orgnummer för att söka?
  • Kan vi söka pengar för att stärka food shift som nätverk?
  • Skulle Bottna inköpsförening kunna ansöka?
    1. Handbok för inköpsföreningar
    1. Systemskiss för system för inköpsföreningar
    1. Initiera kontakter mellan flera inköpsföreningar
  • Marcus bjuder in till möte
 • Ska vi planera in ett första project kitchen?
  • Vi pausar det lite, försöker orka med ansökning til Jordbruksverket innan.
 • Microdosing solidarity
  • Viktigt att vi jobbar på gruppen, på ett personligt plan. Kanske behöver vi dela isär vissa saker och möten - projekt, mutual support, kärnan
 • Datum att ses i juni
  • Hemläxa till alla att undersöka möjligheter vecka 25, tis eller ons

Övrigt

 • När/hur ska vi bjuda in andra?
  • Det vore bra om vi fick lite mer information på plats innan vi aktivt börjar dra in fler deltagare.
 • Vilka är våra praktiska behov nu (tänker tex på illustrationer/visualiseringar för kommunikation)…
  • Vi pratade om att visualisera den struktur som finns i dagsläget - kärna, nätverk, jordmån, interaktioner
  • Ev behov att illustrera våra principer lite längre fram
 • Öppna upp hemsidan så att den är tillgänglig utan inloggning
 • Skapa boards i Discourse
  • Projekt / idéer
  • Improvements
  • Editorial

(@zaunders, @marcus - skapade kategori teams/core och stoppade anteckningarna där)