Mejeri - var och hur?

  • Mejeriet: vi behöver reda ut de tre förslagen som ni finns, fördelar, nackdelar, kortsiktigt, långsiktigt
    • mejeri hos Artur
    • hyra / låna / köpa Järna mejeriet
    • små lokala mejerier på varje gård för att behålla småskalighet och så lokalt som möjligt
    • finns ytterligare förslag?