Lokalekonomidagarna – Sociala innovationer för klok omställning

Mer info: https://lokalekonomi.helasverige.se/konferens/

Fokus ligger i år på sociala innovationer för att hitta nya vägar för att skapa värde, lösa problem och bygga mer hållbara lokalsamhällen. Mer än på länge pratas det om vikten av ett lokalt och helhetligt perspektiv.

Så hur kan då det lokala visa vägen? Hur kan kommuner och regioner stimulera och ta vara på lokala initiativ som visar vägen till en ökad hållbarhet på flera nivåer? Hur kan vi skapa lokala och regionala stödfunktioner och strukturer som uppmuntrar sociala innovationer som skapar värde och sänker kostnaderna för vår gemensamma välfärd?

På årets Lokalekonomidagar kommer du att träffa forskare, studenter och praktiker. Vi planerar för att kunna ta emot upp till 300 personer på denna konferens, så boka dagarna och sprid ordet! Välkommen!