Living in a world of – Complexity, Uncertainty and Disruption

Tre perspektiv på världen möts i en dialog kring att leva och vara människa i en tid som allt mer präglas av komplexitet, osäkerhet och störningar

Where: NAV Cylindervägen 18, plan 4 Nacka Strand

Organizers: NAV:scen