Kampanj: #eatlocalday

Lokalproducerad mat är en av nycklarna för att komma åt klimat- och miljöproblemen. Medvetenheten om detta är tyvärr låg - dansk fläskfilé, odlad lax och trötta industritomater säljer som aldrig förr. Utan relation till platsen där maten produceras, till producenten, till de förutsättningar som dikterar villkoren för matproduktionen så har vi svårt att fatta de tuffa beslut som krävs för omställning mot en mer hållbar värld.

Jag skriver mer om detta för AGFO, här: https://agfo.se/2019/08/en-starkt-bidragande-orsak-till-klimatkrisen/

Kampanj

Skulle vi kunna göra en “klassisk kampanj” för att driva frågan? #Eatlocalday har genomförts under många år i andra länder. Involvera restauranger, handlare rekoringar, osv. Video, blogg, fin form. Debattartikel. m.m. Ökad medvetenhet.

  • Eat Local Day
  • Local Food Day
  • Eat Local Challenge
  • Lokalmatsutmaningen
  • ?
1 Like