Idea: Project Kitchens

Idea nurse: @kristofer

Project Kitchens är en enkel metod Enspiral har använt sig av för att ge stöd mellan projekt och individer, för att bygga nätverk och stärka sammanhållning. Metoden kan köras live eller över video.

Vi bör snart ha tillräckligt med anslutna personer för att kunna realisera återkommande project kitchens. Antingen kring regeneration generellt, regenerativa fokusområden (bioregionalitet, soil food web, osv) eller mer “ämnesspecifika”:

  • Market gardening (Under Tallarna, Karshamra, Ridgedale osv) @simone
  • Lantbruk (Fjällbete, Stafva, m.fl) @Fjallbete
  • Regenerativa byar (Uddebo, Röstånga, Fantastiska, m.fl) @zaunders @Michael Caroline

Vi behöver i så fall identifiera ev ämnesområden och utnämna “Kockar” som är sammankallande. Sen är det bara att boka upp tillfällen på Zoom, bjuda in lite folk och köra.

Metod

Project Kitchens are a socially curated, facilitated, and efficient way of moving projects forward.

The format brings together a small number of people who have projects they would like assistance with and puts one project at a time under the spotlight for around 25 minutes. Generally 3-4 projects can be covered in a 2-hour Kitchen. A Chef facilitates; with the role of creating an atmosphere of trust, keeping things rolling, and avoiding wasting time through the process.

The Project Kitchen method gives participants concrete ideas and encouragement for moving forward in their projects or ventures, a better idea of other participants’ contexts and needs, and generates a stronger sense of togetherness. As a bonus, it sharpens listening skills and ability to ask for help. It feels fun and is time-efficient.

Läs vidare om metoden:

1 Like