Hur ser arbetet med att öka vattenhållande kapacitetet i våra landskap ut i våra regioner idag?

Efter att ha sett Efter Floden idag så känner jag igen ett fokus kring att samtala kring var vi kollektivt befinner oss kring vårt fokus på vatten i våra ekosystem.

Vilka jobbar med vattenhållande landskap i våra bioregioner idag?

Det finns pengar för skapande av vattendrag fortfarande tror jag, hur mycket görs? Hur går processen till? Finns det pengar för andra aktiviteter som bidrar till vattenhållande kapacitet?

Görs det planer på vattentäktsnivå någonstans i Sverige? Finns det något område som har jobbat aktivt med att skapa lokal förståelse och insikt kring att jobba med att förbättra sitt avrinningsområdes våttenhållande kapacitet?

Så många frågor, så lite svar! :slight_smile: Någon som vet mer?

1 Like

Samtidigt i Gnesta:

1 Like

haha, det verkar både hända och inte hända saker i era trakter alltså! Hade varit kul att veta vad som kom av mötet ändå!

Haha, engagemang i vattenfrågan!