Hur finansierar vi ett mejeri?

crowdfunding + andel + medlem/prenumeration (Bridget har erfarenhet från sin matförädlignsförening, 50 medlemmar, alla betalar 4000 kr/år och hämtar matprodukter en gång/månad för värdet)