Hanna Williams föreläser om jordhälsa

Välkommen till webb-seminarium med Hanna Williams onsdagen 13 november. Kursen är på Skype och börjar klockan 9 och slutar klockan 10.
Sista anmälningsdag 8 november
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/anmalningar/forelasningomjordhalsa13november2019.4.4b45765516da21fe03b45046.html

Jordhälsa handlar om att främja markens ekosystemtjänster för att dra nytta av detta i växtodlingen. Centralt är också interaktionen mellan de kemiska, fysikaliska och biologiska egenskaperna i marken. Det är ett komplext begrepp som är svårt att mäta. Testet Comprehensive Assessment of Soil Health (CASH) är ett sätt att kvantifiera jordhälsa.
Hanna Williams kommer berätta om sina erfarenheter av CASH samt om ny forskning inom området jordhälsa.

Hanna Williams är mark/växt-agronom med en inriktining på markvetenskap och jordhälsa. I sitt examensarbete använde hon sig av CASH för att mäta jordhälsa på ett 20-tal skånska gårdar. Hon har gjort praktik på Cornell Soil Health Lab i USA och arbetar nu med att föreläsa och utbilda om jordhälsa.

1 Like