Handbook Topics: Who we are / how we are structured / how we work together

Hur jobbar vi tillsammans, vilka är vi, varför?

 • Samtalsyta
 • Online/Offline träffar
 • Lärandematerial (resor)
 • Hitta samarbetspartners / resource discovery and trade
 • Mutually beneficial relations2waz
 • Harbour projects
 • Referens till practice - rhythm

Nätverket

 • Vi jobbar genom andra organisationer - samarbeten. Kanske betona att det är en del vi fokuserar på, att det är så vi jobbar. Vi arrangerar tillsamman med andra.
 • För att slippa starta förening
 • Utnyttja varandras styrkor
 • Locka in samarbetspartners till Food Shift
 • Risk: att förknippas för mycket med externa organisationer som står för tydliga värden

@zaunders, @murkas

Who we are
How we are structured
How we work together

Vi behöver bena isär dessa tre sidor. Vi har nog all information tillgänglig egentligen. Vi behöver renskriva och välja vad som hamnar på vilken sida. Eller så behöver vi slå ihop tre sidor till färre.

Vad säger ni?

Kanske lämpligt att en person tar sig an att skriva första version av alla tre sidorna? @zaunders, eftersom du skulle skriva om nätverket och vilka vi är?

Who and How kanske kan räcka som rubrik? Struktur och arbetssätt är ju nära sammankopplat.