Handbook Topic: Advice process, how we make decisions

  • När och hur, för vilka sorters beslut?
  • Beskriv vår informella beslutsprocess i handboken
    • Hur vi guidas av advice process, tyranny of structurelessness - struktur vid behov
  • Beskriv den “formella processen”, kring kategorin i forumet
    • Än så länge beslutar vi huvudsakligen när vi har möten, beslut finns i mötesanteckningar.

@kristofer: Jag kan skriva denna sida.