Handboksmöte: Frågor för skrivande av handbok

Tid på fredag för ett andra arbetsmöte om handbok för inköpsföreningar. Vi fortsätter prata om vilka frågor som är intressanta att få svar på genom handboken. Vilka föreningar som kan kontaktas för exempel och hur insamlandet kan ske. Alla välkomna att delta, ni som är på gång att starta kan ha viktig input omkring frågor ni har, och ni som är aktiva i föreningar kan lära av varandra.

För anteckningar från förra mötet se: Uppstartsmöte för 'Handbok för inköpsföreningar och kooperativ livsmedelshandel'

1 Like