Hållbar livsmedelsproduktion år 2050, hur ser det ut?

Framstående forskare inom mark- och vattenresurser, markanvändning, animalieproduktion, makt-och matperspektiv delar med sig av sina synteser för framtida behov och användningar av våra matproduktionssystem globalt och i Sverige.

Målsättning med dagen är att identifiera strategiska utmaningar för SLU och andra som är engagerade i att skapa hållbara livsmedelssystem i ett föränderligt klimat. Kom, delta, bidra! Vi behöver dig den 24 september!