Framtidsveckan gbg - Fokus 2019 - Hållbar mat

30 okr – 10 nov i Göteborg
Kan detta vara ett tillfälle att hitta intressanta grupper och individer?
Kan Food Shift vara med och arrangera något?
Kanske något omkring helheter i närings/livsmedelscykeln? Kanske något omkring gemenskaper som saknas, som inköpsföreningar etc?
Det är öppet för fler arrangörer. Se: Hemsida

Ja, det skulle kunna vara spännande. Hade varit kul att kanske göra några av de sakerna vi pratat om digitalt fast fysiskt? Project Kitchen, Utforska ett spår (typ svamp, kompost, market gardening, legume) eller en installation om vatten/näring/mineral/mikrobiologi med mera?

Ja kul att tänka vidare på. Har ju kontakt med Elinor som arrar det hela och som frågat mig om regenerativt jordbruk/livsmedelssystem.
Men en ordningsfråga. Om vi skulle vilja gå vidare och göra nått, sätter vi upp det som ett projekt och på en Board här då?

Det beror väl lite på vad behovet är. När vi gjorde ansökan till JBV kändes ju kombinationen Slack för dagligt snack och Notion för att skriva gemensamt doc bra. För core team känns det relevant att ha en “work space” här i forumet där vi postar mötesanteckningar, agendor m.m.

Men så länge vi är på idéplanet kanske denna tråd är bra? Vad vill Food Shift göra på Framtidsveckan, hålla i workshop/seminarie eller göra nåt slags “talk” om regenerativt?