Forum categories for general discussions

För närvarande är det inte helt enkelt för nytillkomna deltagare att se var de kan bidra. Öppna diskussionskategorier i forumet är kanske något vi borde införa?

Bra saker:

  • Gör forumet mer levande
  • Bygger upp en kunskapsbas
  • Lätt att bjuda in nya deltagare när det finns gott om aktiva diskussioner
  • Nätverkande, idéer till nya projekt, material till en regenerativ wiki… och så vidare.

Frågor

  • Ska vi göra detta?
  • Ska det finnas en ny huvudkategori?
  • Vilka underkategorier finns i så fall?
  • Vem skriver första inlägget?

Ja jag tänker att lägerelden är där man kan ha öppna, okategoriserade samtal iaf.

Har lite svårt att se hur man kategoriserar, känns ju rimligt att ha dem kopplade till aktiviteter. Som tex project kitchens. Men samtal kan ju gärna utkristalliseras i aktiviteter också, så bra om man intiutivt kan gå båda hållen.