Förenade mellanhänder

@Johan_H, fyll gärna på med mer info. Vem mer var med i snacket om Förenade Mellanhänder?

Samtalet utgick från samhällsförändring och transformativ kraft i matkooperativ.

@Nadine var det inte du som myntade Förenade mellanhänder? @Anders_Westberg spelade in hur små ostproducenter i Frankrike samverkar genom specialisering. @marcus berättade om torrvaror i butik i Bottna och att färskvaror mestadels går direkt från odlare till ätare. Det är lappen i nedre vänstra hörnet. ”kompis med skjul” på lappen bredvid refererar till en odlare som lägger grönsaker i ett skjul och grannar vänner kommer förbi och plockar upp.

De översta lapparnas samtal kan ringas in som den operativa sidan av en centralorganisation för matkooperativ, där delar av kooperativens själva verksamhet koordineras. En delad kartläggning över producenter (Mälardalen t ex), lagerlistor (realtid?) delade mellan föreningar med butik, samt med producenter (hej Producenter som medlemmar!). Som följd av delade lagerlistor: koordinerade inköp och logistik för att matcha tillgång/efterfrågan på regional nivå. Sammantaget möjliggör detta ett bioregion-perspektiv, det vill säga att odlande, lagande, ätande står i positiv dialog med landskapet (biofysiska förutsättningar) där de aktiviteterna tar plats.

I mitten finns lappar om att sprida risker på ett bättre sätt mellan deltagare i livsmedelssystemet. I dagens linjära kedjor pressas risk bakåt till lantbrukaren och till sist till landskapet och jorden själv. I samtal om potentiella vägar fram nämndes hyperlokal specialisering och arbetsdelning, prenumerationsmodeller, sekundärproduktion kopplat till butik utförd av medlemmar (se vidareutveckling i Blå huvudbonaden), att möta tröskeln som ett till engagemang i livet innebär med att en faktiskt spar tid på att vara med, samt en lapp jag inte kan minnas vad den handlar om!

Fyll gärna på och nyasera ni andra :slight_smile:

2 Likes