Förenade Inköp

Är det här något värt att jaga? @zaunders, @murkas, @Pernille

Jordbruksverket utlyser 14 miljoner kronor till projekt som ska genomföra informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Syftet med utlysningen är att råvaruproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och praktiska exempel genom demonstrationer eller information.

– Vi behöver öka produktionen av närproducerade livsmedel och konsumenter måste också lättare hitta till producenter för att korta ner livsmedelskedjan. Pengarna i denna utlysning ska bidra till att råvaruproducenter och förädlare ska få praktiska exempel och ökad kunskap genom demonstrationer eller information för att i längden utveckla korta livsmedelskedjor, säger Rebecca Hymnelius på Jordbruksverket.

Stödet riktar sig till myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag som ordnar demonstrationer och informationsåtgärder. Pengarna kan exempelvis användas till projekt inom följande områden:

  • nya affärsmöjligheter och trender
  • kunskapshöjande insatser inom korta livsmedelskedjor
  • logistiska lösningar
  • främjande av lokalt nätverkande

Korta livsmedelskedjor innebär förädling av jordbruksprodukter till livsmedel och försäljning av livsmedelsprodukter där det högst får vara en mellanhand mellan jordbrukare och konsument.

Stödet går att söka mellan den 12 april och den 12 juni 2019.

Mer information

Här kan du läsa mer om utlysningen

Kontaktperson för journalister

Rebecca Hymnelius
Landsbygdsutvecklare på Jordbruksverket
rebecca.hymnelius@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 10

Av beskrivningen att döma skulle både framtagande av handbok för inköpsföreningar och utveckling av logistiklösning kunna söka stöd från budgeten. @zaunders, @murkas

Ser onekligen lockande ut :slight_smile: 100% stöd som enskild organisation. Men vi skulle isf behöva en organisation :slight_smile:

Den 12/6 skickade vi in ansökan om medel till Jordbruksverket.

Projektgrupp: @kristofer, @zaunders, @murkas tillsammans med Coompanion Sörmland och @marcus.bergh.

Mer info om projektet finns på Notion: