Förenade Inköp – Startmöte

Välkommen till startmöte för projektet Förenade Inköp! Den här digitala träffen och den efterföljande serien av webbinarier ersätter den heldag vi skulle ha arrangerat hos Bottnafjordens Inköpsförening.

Förenade Inköp är ett projekt med mål att fler inköpsföreningar och lokala kooperativa matbutiker startas. Vi vill också bidra till att befintliga föreningar inleder djupare samarbeten. Om du deltar i att driva en inköpsförening eller är intresserad av att starta en, då ska du anmäla dig som deltagare i projektet och boka den 7 april i kalendern för startmöte kl 15-16.

Agenda:

 • Presentation av projekt, mål, arbetsverktyg
 • Mötesplan våren, så jobbar vi tillsammans för fler inköpsföreningar i Sverige.
  • Webbinarier
  • Öppna workshops för stöd och gemensamt lärande - open space
 • En handbok för inköpsföreningar, så kommer vi att jobba för att producera material
 • Så ökar vi intresse och kunskap kring kooperation och inköpsföreningar
  • Lyft framgångsrika exempel, filma och dokumentera
  • Konferensdeltagande, var och när ska vi synas?
 • Frågor!
  • Vad kan Förenade Inköp göra för dig?
  • Vad behöver du för stöd i din verksamhet eller för att komma igång?

:bulb:Tips! Installera gärna och testa programvaran för onlinemöte i god tid innan mötet: https://zoom.us/download

Möteslänk