Food Shift – Learning Lab #1 – Regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism

Klimatförändringar, utarmade ekosystem, insektsdöd, växande befolkning. Hur tacklar vi de utmaningar mänskligheten och planeten står inför? 9 oktober höll Food Shift ett första lärandelabb på temat regenerativa livsmedelssystem och bioregionalism. Länkar till presentationer och eftersnack i denna kategori.

Har du en känsla av att maten, livsmedelssystemet och platsen där maten produceras är central för lösningen? Hur ska vi förhålla oss till matsystemet i en värld med allt mer instabilitet? Behöver vi förändra vad vi äter, hur maten produceras, var den produceras?

Health actually is an emergent property of complex dynamic systems at different levels of scale. So a healthy cell sits in a healthy organ in a healthy body in a healthy family in a healthy community in a healthy bioregion in a healthy ecosystem on a healthy planet . And of course it goes the other way around. If we do anything that is unhealthy at any of those levels it affects health at all the other levels.

– Daniel Christian Wahl, Human and Planetary Health

Hur påbörjar vi ett skifte av vårt livsmedelssystem från att vara en del av problemet till att bli en del av lösningen?

Välkommen till ett första lärande labb inom nätverket Food Shift!

Under dagen kommer vi att utforska perspektiven bioregionalism och regeneration med utgångspunkt i Göteborg och Västra Götalandsregionen. Det är begrepp som hjälper oss att begrunda frågorna:

  • Hur hittar vi tydliga geografiska avgränsningar av våra matsystem?
  • Hur låter vi ekologiska, geografiska och sociala förutsättningar bli en naturlig del av hur vi förhåller oss till mat?
  • Hur reparerar vi de skador vi orsakat planeten, våra ekosystem, vårt förhållande till plats och varandra?
  • Hur kan vi utvärdera om vårt förhållande till vår mat är bra för oss och planeten?

Vi hoppas att presentation av begreppen och samtal kring dem kan möjliggöra nya samarbeten i bioregionen vi befinner oss i. Förmiddagen reserveras till presentationer och eftermiddagen till faciliterade workshops där alla besökare deltar.

Inbjudan riktar sig till dig som är verksam inom livsmedelssystemet, brinner för regional utveckling eller tror att vårt förhållande till mat både ger upphov till och är en väg igenom klimatutmaningarna.

Detta är det första i en serie utforskanden i olika bioregioner. Vi ser fram emot att få lära och samskapa med dig! :seedling: