Event - alternativt matsystem?

(Idé som bubblade upp på möte med Core Team 2019-03-23)

Hur föreställer vi oss ett alternativt matsystem? Samla människor som verkar för ett nytt matsystem.

Food Shift har den samlande frågan, den samlande platsen.

Kan vi lära av andra träffar (framtidsveckan/omställing etc.), eller/och vara närvarande och kanske arrangera något för att samla intresserade?

Hur ser relationer/utbyten mellan olika aktörer ut? Information, värde, energi, materia, personer. Hur ser flöden ut? Hur kan vi lära oss, hur kan vi lära ut?