Den regenerativa demokratins principer

Inför webbinariet, torsdagen 21/5, delar Thorsten Laxvik och Byakademin med sig av lite tankar kring föreningsdemokrati, vilka problem föreningssverige har och i vilken ända vi behöver börja nysta för att komma tillrätta med problemen.

Några tankar kring föreningsdemokrati från Byakademin

Det är ingen hemlighet att Föreningssverige har stora problem. Överallt talas om slitningar i kooperativa förskolor, bostadsrättsföreningar, folkrörelser och sorgligt nog även politiska partier. Föreningar som startat med stor livskraft förändras till grupper där få vill sitta i styrelsen, medlemmar uteblir från mötena och eldsjälar håller det hela uppe på demokratiskt tvivelaktiga grunder medan valberedningen sliter sitt hår i förtvivlan. Kraften och andan i det gamla folkrörelselandet vacklar. Och när basen vacklar förlorar också hela systemet i legitimitet. Den stora samhällsdemokratin kräver många små oppositionella grupper där medlemmarna förstår innebörden av ett kollektivt “vi” och där makt förbinds med ansvar.

Ett demokratiskt beslut grundar sig alltid på en stadga (konstitution, grundläggande överenskommelse). Det betyder att deltagarna i en grupp först måste komma överens om hur den ska fatta gemensamma beslut för att därefter kunna fatta beslut i sak. Begreppet demokrati är dock synnerligen urvattnat. Det används ofta för att beteckna gillande av personer som är goda lyssnare eller allmänt gillande av det som är bra. Begreppet medlemskap är kidnappat och ofta reducerat till detsamma som stamkund på Jula eller annan varuhuskedja.

Den allmänna medvetenheten om demokratins väsen är begränsad. Däremot anser sig många kunna hantera demokratiskt arbete eftersom de känner tekniken att fatta beslut. Detta fenomen, när den djupare förståelsen för stadgans tillkomst och betydelse saknas, kan betecknas som omedveten inkompetens och utgör kanske demokratis största hot. Den som inte är medveten om sin inkompetens kan heller inte utvecklas. Demokratin har omvandlats till en konvention, mönster man ärvt men inte medvetet reflekterat över.

Läs hela dokumenten

Den regenerativa demokratins principer.pdf (65.1 KB)

Byakademin ekonomisk förening - stadgar.pdf (50.9 KB)
Byakademin ekonomisk förening - stadgar - tillägg paragraf 2.pdf (60.5 KB)