Category for project & organisation presentations

Ny kategori för presentationer av projekt och företag

@murkas

Done! Se here