Caminos framtidsdag - hållbar mat

Eventet är en del av Framtidsveckan i Göteborg och arrangeras tillsammans med GöteborgsOperan, som även kommer medverka med föreställningen Aniara för besökarna.

Teman under dagen: Framtidens mat, Food tech, Stadsodling, Matsvinn, Klimat vs. eko.

Tid: 9:30-16:30

Klara deltagare:

Martin Persson, forskare på Chalmers med fokus på hållbar landanvändning.
Anna Richert, ansvarig för matfrågor och köttguiden på Världsnaturfonden WWF.
Arthur Granstedt, associate professor på Sveriges Lantbruksuniversitet.
Dan Melander, processledare för Stadslandet Göteborg.
Julia Marcopoulos, research- och analysansvarig Agfo.
Martin Berg, Stadsnära Odling, Fastighetskontoret Göteborg.
Alice Knap, grundare Hujl

1 Like

Hej :grinning:
Till dig Malin som ett tips på vägen :point_right:t2: