Blå hatten

Blå hatten skapades som ett tankeexperiment under den första årskonferensen för lokala matkooperativ 2020. Det var ett försök att tänka kring hur en inköpsförening eller ett matkooperativ kan addera fler roller och funktioner än de vi just nu oftast tänker på.

Det kom ur ett samtal kring hur producenter kan vara medlemmar i en förening där det annars mest är konsumenter:


Det var ett samtal som vävdes ihop med andra samtal kring beredningsköp, förenade mellanhänder och det vackra konceptet samförsörjning.

Blå hatten blev en bild av hur en plats kan bli ett utforskande med mat i mitten:
blå hatten

Exempelvis skulle grupper kunna ge löfte att köpa in 100kg kål, eventuellt hyra in en utbildare vid behov och sen tillsammans skapa en hel massa surkål som kan fylla hyllorna. En tanke kan vara att de som är med och gör får själva produkter, överskottet säljs i föreningen till andra medlemmar där vinsten går direkt in i föreningen.

Det fanns också prat om att föreningar kan göra veckokassar som alla får som är medlemmar i föreningen, mot att det också finns en grundmedlemsavgift för att täcka inköpen.

Det skulle vara ett sätt att täcka upp risker för många producenter, att mjuka ut lager inbalanser och varor som håller på att gå ut (nu blir det 4 burkar senap till alla! present till nära och kära!). Dessa kassar skulle också kunna innehålla test som nya producenter gör i beredningsköket för att testa hur de mottas av medlemmarna.

Det fanns tankar kring att det skulle kunna vara öppet både för medlemmar och för alla.

En kombination av dessa olika funktioner, beredningskök, utbildningsplats, tomma hyllor som fylls på och medlemmar som interagerar kan ge en ännu större mening och tillfredställelse för de som är med i kooperativen än de kan få när det är mer begränsat till att bara handla in mat.

Samförsörjningen kan bli kollosalt bra också av att kunna bereda mat de gånger det finns mycket av något tillsammans och skicka ut till hela föreningen. Vilken rikedom att vara med i!

2 Likes